Όροι Χρήσης

Το www.anko-antoniadis.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ», που εδρεύει στο 12ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ, Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 801145655/ Δ.Ο.Υ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΓΕΜΗ: 150147605000 ). Προτού περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που το διέπουν και που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.anko-antoniadis.gr. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας www.anko-antoniadis.gr διέπεται από τους συγκεκριμένους όρους και συνεπάγεται την αποδοχή αυτών.

1. Όροι

Η ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας www.anko-antoniadis.gr. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν ισχύει για παραγγελίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

2. Πληροφορίες & Προϊόντα

Η ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.anko-antoniadis.gr,τόσο σε ότι αφορά την αναγραφή των βασικών χαρακτηριστικών που περιγράφονται σε κάθε προϊόν (είδη σπιτιού, είδη ζαχαροπλαστικής, είδη κουζίνας, εργαλείων κουζίνας, πλαστικών ειδών, μαχαιριών κουζίνας, δοχείων φύλαξης και αποθήκευσης είδη καθαρισμού, ειδών HO.RE.CA, σιδερώστρες, απλώστρες)  που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.anko-antoniaids.gr , πάντα με την επιφύλαξη για τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας www.anko-antoniadis.gr για λόγους ανωτέρας βίας.

3. Περιορισμός ευθύνης

Η ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με το διακριτικό τίτλο ANKO ΙΚΕ.εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας προϊόντων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με το διακριτικό τίτλο ANKO ΙΚΕ. www.anko-antoniadis.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στην ηλεκτρονική σελίδα www.anko-antoniadis.gr   και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με το διακριτικό τίτλο ANKO ΙΚΕ. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ. με το διακριτικό τίτλο ANKO ΙΚΕ. έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με το διακριτικό τίτλο ANKO ΙΚΕ.  ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ στα ελληνικά και ANKO Houswares στα αγγλικά  ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με το διακριτικό τίτλο ANKO ΙΚΕ. ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με το διακριτικό τίτλο ANKO ΙΚΕ.ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

5. Ασφάλεια

Η ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ. με το διακριτικό τίτλο ANKO ΙΚΕ. αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια του χρήστη. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με προσωπικά στοιχεία και συναλλαγές, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Απόρρητο Συναλλαγών Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη . Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στη ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με το διακριτικό τίτλο ANKO ΙΚΕ. είναι εμπιστευτικές και η ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με το διακριτικό τίτλο ANKO ΙΚΕ. έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ. με το διακριτικό τίτλο ANKO ΙΚΕ.δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει την έγγραφη εξουσιοδότηση τους. Η πρόσβαση στις πληροφορίες γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με το διακριτικό τίτλο ANKO ΙΚΕ. και μόνο εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Στην περίπτωση που η ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με το διακριτικό τίτλο ANKO ΙΚΕ. χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

6. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψή στις σελίδες του www.anko-antoniadis.gr είναι πιθανό να ζητηθεί η δήλωση προσωπικών στοιχείων (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.). που κατά κανόνα χρειάζονται για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας ή της παρεχόμενης υπηρεσίας. Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με το διακριτικό τίτλο ANKO ΙΚΕ.  www.anko-antoniadis.gr  τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.anko-antoniadis.gr  προς τον χρήστη και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

7. Αγορά προϊόντων

Στα ράφια του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορείτε να βρείτε περίπου 3,000 προϊόντα οικιακής χρήσης, όπως είδη σπιτιού, είδη ζαχαροπλαστικής, είδη κουζίνας, εργαλεία κουζίνας, μικρο-ηλεκτρικών συσκευών πλαστικών ειδών, τάπερ, αντικολλητικών ειδών, ανοξείδωτων ειδών,  μαχαιριών κουζίνας, δοχείων φύλαξης και αποθήκευσης, ειδών καθαρισμού, ειδών HO.RE.CA, σιδερώστρες, απλώστρες, έπιπλα και φωτιστικά . Για να εκτελέσετε τις παραγγελίες σας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.anko-antoniadis.gr αρκεί απλά να πλοηγηθείτε στις κατηγορίες μας και να επιλέξετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια να τα προσθέσετε στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών σας και τέλος να ολοκληρώσετε την παραγγελίας σας δίνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία, την διεύθυνση παράδοσης και τον τρόπο πληρωμής.

Πιο αναλυτικά σε βήματα:

Από την ενότητα προϊόντα επιλέγετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν όπως: κουζίνα, ζαχαροπλαστική, HO.RE.CA., οργάνωση σπιτιού, έπιπλα-φωτιστικά, εκκλησιαστικά και στη συνέχεια επιλέγετε την υποκατηγορία που σας ενδιαφέρει όπως για παράδειγμα μέσα στο πεδίο κουζίνα βρίσκονται οι υποκατηγορίες Εργαλεία Κουζίνας, οργάνωση κουζίνας, είδη BBQ, μαχαίρια, κουταλοπίρουνα και από εκεί επιλέγετε την γκάμα των πραγμάτων που θέλετε να δείτε με τις αντίστοιχες ποσότητες.

Κάνετε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στο δεξί μέρος κάθε κωδικού “ηλεκτρονικό καλάθι αγορών” για να προσθέσετε τα προϊόντα σας στο καλάθι αγορών σας. Εάν το προϊόν που επιθυμείτε έχει εξαντληθεί θα σας παρουσιαστεί το μήνυμα “Σύντομα διαθέσιμο”.

Αφού έχετε τελειώσει με την επιλογή των προϊόντων σας για να ολοκληρώσετε την παραγγελία κάνετε κλικ στην επιλογή “ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ” κάτω και δεξιά από το καλάθι αγορών.

Το σύστημα θα σας ζητήσει τα προσωπικά στοιχεία και τη διεύθυνση αποστολής καθώς επίσης και σχόλια ή σημειώσεις που σχετίζονται με την παραγγελία σας. Τέλος θα δώσει επιλογή για τον τρόπο πληρωμής.

Στην περίπτωση που επιλέξετε πληρωμή με πιστωτική κάρτα θα μεταφερθείτε στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας ALPHA BANK όπου εκεί θα πρέπει να δώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας (Visa, Mastercard) για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή.

H ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με το διακριτικό τίτλο ANKO ΙΚΕ. δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.anko-antoniadis.gr, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με το διακριτικό τίτλο ANKO ΙΚΕ. όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.anko-antoniadis.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Παρόλα αυτά και στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας αποστέλλεται αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας, χρησιμοποιείται ως επιβεβαίωση παραγγελίας και συνάπτεται ως σύμβαση μεταξύ των δύο μερών. Σε περίπτωση που δε λάβετε σχετικό e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας ή ειδοποίησή μας μέσω τηλεφώνου, αποτελεί υποχρέωσή σας να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση, καθώς πιθανά υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Η www.anko-antoniadis.gr δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που έχετε καταχωρήσει λανθασμένα τα στοιχεία επικοινωνίας σας με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η επικοινωνία μαζί σας. Σε περίπτωση που στη παραγγελία προκύψει εκκρεμότητα τότε θα αποστέλλεται αντίστοιχο e-mail ή/και sms. Εναλλακτικά πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία, στα τηλέφωνα που έχουν καταχωρηθεί από τον χρήστη κατά την εγγραφή ή καταχώρηση της παραγγελίας του στο www.anko-antoniaids.gr

8. Πολιτική Επιστροφών/Ελαττωματικά Είδη

Προσπαθώντας πάντα να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το ηλεκτρονικό κατάστημα www.anko-antoniadis.gr σας παρέχει τη δυνατότητα  επιστροφής, κατόπιν συνεννόησης .
Αν βρίσκεστε κοντά στο  κατάστημα – αποθήκη της εταιρίας μας, μπορείτε να μας επισκεφθείτε και αφότου ελεγχθεί η κατάσταση του προϊόντος από τον αρμόδιο, να ολοκληρωθεί στο κατάστημα η επιστροφή αλλά και η αγορά του νέου προϊόντος.
Αν το προϊόν που παραγγείλατε δε σας ικανοποιεί μπορείτε να το επιστρέψετε εντός 7 ημερολογιακών ήμερων από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος και να αγοράσετε στην αξία αυτού κάτι άλλο. Αν δεν έχετε να αγοράσετε κάτι άλλο εκείνη την στιγμή σας παρέχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την αξία της επιστρεφόμενου προϊόντος σε επόμενη αγορά σας εντός 60 ημερών. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να κάνετε κάποια άλλη αγορά και θέλετε να σας επιστραφούν τα χρήματα, θα σας επιστραφεί ΜΟΝΟ η καθαρή αξία και όχι το Φ.Π.Α.
Στην περίπτωση αποστολής με courier
Αν το προϊόν που παραγγείλατε είναι ελαττωματικό ή το παραλάβατε σπασμένο μπορείτε να το στείλετε πίσω μέσα σε χρονικό διάστημα 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, πακεταρισμένο μέσα στη συσκευασία του, και να σας το αντικαταστήσουμε. Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας με e-mail στο ankomail@yahoo.com ή τηλεφωνικώς στο 23940.72233 για να οργανωθεί η επιστροφή του. Το κόστος αποστολής αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου η ΑΝΚΟ ΙΚΕ, καθώς επίσης και την αποστολή του νέου προϊόντος. Στην περίπτωση που το προϊόν σας το έχουν κάνει δώρο και θα θέλατε να το επιστρέψετε επικοινωνήστε μαζί μας με e- mail στο ankomail@yahoo.com ή τηλεφωνικώς στο 23940.72233 για να οργανωθεί η επιστροφή και η αποστολή του νέου προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση το κόστος επιστροφής και η αποστολή του νέου προϊόντος επιβαρύνει τον πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 23940.72233, είτε μέσω e-mail στο ankomail@yahoo.com.
Πολιτική τιμών Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.anko-antoniadis.gr διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

9. Ευθύνη & Εγγύηση προμηθευτή

Για όλα τα προϊόντα που διατίθενται από την ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.anko-antoniadis.gr ισχύει η εγγυήση του κατασκευαστή η οποία αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος.

Η εγγύηση ισχύει από την αρχική ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και εφόσον έχει αγοραστεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.anko-antoniadis.gr. Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, όπου αναγράφεται ρητά η ημερομηνία αγοράς.

Δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της εγγύησης ζημίες οι οποίες προκαλούνται από τις εξής αιτίες: Εσφαλμένη συναρμολόγηση, ακατάλληλη χρήση ή αποθήκευση και εσφαλμένος ή απρόσεκτος χειρισμός , χρήση πλην της οικιακής, εκτός αν προβλέπεται τέτοια χρήση από τον κατασκευαστή, έλλειψη καθαριότητας, γρατζουνιές/χτυπήματα ή κάθε άλλου είδους ατυχήματα ,επισκευές που δεν εκτελούνται με τον ενδεικνυόμενο τρόπο και χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών, φυσιολογική φθορά , χημικές ή φυσικές επιδράσεις στις επιφάνειες των προϊόντων , παράβλεψη των οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή όπως αυτές αναγράφονται στην συσκευασία.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από εξειδικευμένο υπάλληλο της ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ ελαττωματικότητα κάποιου προϊόντος ή εξαρτήματος αυτού, η εταιρεία ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ. ή το ηλεκτρονικό κατάστημα www.anko-antoniadis.gr θα προβούν στη διόρθωση ή επισκευή του προβλήματος. Εφόσον κριθεί απαραίτητο μπορεί να γίνει αντικατάσταση του ελαττωματικού τμήματος ή/και ολόκληρου του προϊόντος . Εάν το ελαττωματικό προϊόν δεν ανήκει πλέον στη συλλογή των προϊόντων ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ, η εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. ή το ηλεκτρονικό κατάστημα www.anko-antoniadis.gr θα φροντίσουν για την αντικατάστασή του με άλλο ομοίων ιδιοτήτων και τιμής.

10. Ακύρωση παραγγελίας

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώσετε μια παραγγελία που έχετε κάνει εφόσον δεν την έχετε παραλάβει επικοινωνώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω e-mail ankomail@yahoo.com η τηλεφωνικώς 23940.72233

11. Τρόποι πληρωμής

Μία πληρωμή στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.anko-antoniadis.gr, αφορά την εξόφληση των προϊόντων της παραγγελίας καθώς επίσης και τα έξοδα αποστολής αυτών. Μία παραγγελία μπορεί να εξοφληθεί κατευθείαν μέσω του www.anko-antoniadis.gr.

Mε την πιστωτική σας κάρτα. Η πληρωμή γίνεται μέσο του ασφαλούς περιβάλλοντος της τράπεζας ALPHA BANK. Κάθε συναλλαγή με πιστωτική κάρτα μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.anko-antoniadis.gr, επεξεργάζεται μέσω του VeriSign Secured, το οποίο παρέχει ένα ασφαλές on-line σύστημα κρυπτογράφησης των προσωπικών και τραπεζικών σας δεδομένων.

Με αντικαταβολή – (πληρωμή μετρητών την στιγμή της παράδοσης στον courier με επιπλέον χρέωση €2.00).

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.Η κατάθεση μπορεί να γίνει στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:

 • ΕΘΝΙΚΗ:      GR8701103950000039500417264
 • Πειραιώς:      GR8201722680005268096591170
 • ALPHA:        GR7601405280528002002009204
 • EUROBANK: GR4202603760000630200667772

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης στείλτε με fax την απόδειξη στο 2394072621 ή με e-mail στο ankomail@yahoo.com ή ειδοποιήστε μας τηλεφωνικά στο 23940.72233 (υπ’όψη κου Αντωνιάδη). Τα προϊόντα της παραγγελίας σας θα παραμείνουν δεσμευμένα για μια εργάσιμη ημέρα μέχρι την κατάθεση του αντιτίμου.

Προσοχή: η αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας γίνεται μόνο μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 1.500€ (με ΦΠΑ) προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και παραστατικά αξίας άνω των 3.000€(με ΦΠΑ) προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:

• Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό

• Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

Παραστατικά προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις με Τιμολόγιο Πώλησης αξίας άνω των 500€ και έως 2.999,99€ μπορούν να εξοφλούνται και με Μετρητά, αλλά δεν εκπίπτουν από τις δαπάνες του πελάτη.

12. Παραγγελία – Παράδοση προϊόντων – Έξοδα αποστολής

Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης:
Οι ημέρες παράδοσης είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9.00 πμ μέχρι 16.00 μμ για όλη την Ελλάδα.

Έξοδα Αποστολής:

Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης:

Οι ημέρες παράδοσης είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9.00 πμ μέχρι 16.30 μμ για όλη την Ελλάδα

Έξοδα Αποστολής:

 • Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.
 • Η αποστολή των προϊόντων θα γίνεται σε δύο εργάσιμες ημέρες για Αθήνα και Θεσσαλονική και τρεις εργάσιμες ημέρες για την επαρχία με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα είναι ετοιμοπαράδοτα.
 • Η επιβάρυνση της αποστολής για Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 3,50 € μέχρι τα 2.0 κιλά και 1,00 € για κάθε επιπλέον κιλό.
 • Για την επαρχία η επιβάρυνση αποστολής είναι 3,50 € μέχρι τα 2.0 κιλά και 1,00 € για κάθε επιπλέον κιλό.
 • Η επιβάρυνση της αποστολής για Κύπρο είναι 19,50 € μέχρι 2 κιλά και για κάθε επιπλέον κιλό 6,20 €.
 • Σε περίπτωση αντικαταβολής υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση 2.00 € για όλες τις αποστολές.
 • Οι παραπάνω χρεώσεις είναι με το Φ.Π.Α.

Καθυστέρηση Παραγγελίας

Η παραγγελιά σας δύναται να καθυστερήσει για διαφόρους λόγους. Σε κάθε περίπτωση αν η καθυστέρηση ξεπερνά τις 2 εβδομάδες θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας προτείνουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

13. Ενημερωτικά email

H ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email (newsletters). Η αποστολή των email – NEWSLETTER διεξάγεται κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης και συμφωνίας. H ANKO Είδη Οικιακής Χρήσης δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletter ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του site καθώς και τη δυνατότητα μη αποστολής ενημερωτικού υλικού (διαγράφη) που παρέχεται στο newsletter. Η ενημέρωση από την ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ, γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε.

14. Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος www.anko-antoniadis.gr, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.anko-antoniadis.gr αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014. Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δε τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η ΑΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο ΑΝΚΟ ΙΚΕ. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.